Zgłoszenie RMA APC

Urządzenia firmy APC posiadają gwarancję producenta.

Wszystkie zgłoszenia gwarancyjne realizowane są bezpośrednio poprzez serwis producenta.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (paragon/faktura)W celu zgłoszenia naprawy dokonać rejestracji przez stronę www:


https://www.apcc.com/warranty/inter_warranty/index.cfm?countrycode=GR&ISOCountryCode=PL


Przed odesłaniem urządzenia do naprawy konieczny jest kontakt z serwisem w celu nadania numeru RMA.
Powrót do strony głównej