Zgłoszenie RMA Eaton

Urządzenia firmy Eaton posiadają gwarancję producenta.

Wszystkie zgłoszenia gwarancyjne realizowane są bezpośrednio poprzez serwis producenta.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (paragon/faktura)W celu zgłoszenia naprawy należy wypenienić formularza RMA na stronie:


http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=996


Przed odesłaniem urządzenia do naprawy konieczny jest kontakt z serwisem w celu nadania numeru RMA.
Powrót do strony głównej