Zgłoszenie RMA


Prosimy o uzupełnienie zgłoszenia.Po wypełnieniu zgłoszenia w ciągu 48h zostanie Państwu przesłana

na adres mailowy etykieta RMA oraz zostanie podany adres,

na który należy odesłać urządzenie.

Etykieta RMA powinna być umieszczona w widocznym miejscu na przesyłce.Powrót do strony głównej